Larvik Båt- og Hytteservice

Mer fritid, vi tar arbeidet

Larvik Båt- og Hytteservice er etablert for dere som gjennom året har behov for ulike typer service- og arbeidsoppdrag ifm båt og hytteaktiviteter i søndre Vestfold. Der vi selv ikke kan løse oppdraget vil vi etter ønske formidle det til dyktige håndverkere vi har avtale med. Kvalitet og service er vårt varemerke.


Av de tjenester vi kan bistå dere med er bl a:

Har dere behov for ovennevnte eller andre tjenester så ta kontakt med oss pr tlf, mail, fax eller post:


Larvik Båt- og Hytteservice DA
Sande
3261 Larvik


Larvik Båt og Hytteservice
Telefoner:
Håvard Sande 93 03 45 74
Hans Boye 92 85 92 78
Fax 33 12 59 67
E-post post@lbhs.no
Larvik